Renovering af kommunal stamvej i Jyllingeparken
Skrevet af Rune d. 20. March 2020
Hermed orientering om renovering af kommunal stamvej i Jyllingeparken som kommunen planlægger at udføre medio april 2020.

Arbejdet vil omfatte:

Kanter langs stamvejen omlægges fra brosten til granitkantsten & overkørsler til stikveje 1 & 2 planlægges med SF-sten indrammet med granitkantsten.

Dette vil skabe gener for ind & udkørsel samt parkeringsforhold - heldigvis for en kortere periode. Under arbejdet etableres der midlertidig kørevej til stikvejene og vi beder beboere om at vise hensyn og følge de skiltede anvisninger.